Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > Osobnosti

Zemřel Antonín Sochor

Dne 17. května 2008 ve věku šestašedesáti let zemřel RNDr. Antonín Sochor DrSc., ředitel Matematického ústavu AV ČR. Antonín Sochor patřil k našim předním matematikům zabývajícími se matematickou logikou a teorií množin.

 

Sochorova vědecká kariéra začala na semináři Petra Vopěnky v šedesátých letech minulého století. V té době se proslavil prací o axiomu výběru, kterou publikoval společně s Tomášem Jechem. Později se zabýval studiem Vopěnkovy alternativní teorie množin a souvisejícími otázkami z tzv. nestandardní analýzy. V posledních letech se hodně věnoval pedagogické činnosti a psaní učebnic teorie množin a matematické logiky. Publikoval dvě zásadní monografie Klasická matematická logika a Metamatematika teorií množin, kterými položil základy moderní pokročilé universitní výuky matematické logiky v českých zemích. První z nich byla oceněna cenou Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových jako nejlepší kniha v oblasti věd o neživé přírodě za rok 2001. Začátkem letošního roku ještě stihl předat nakladatelství Karolinum další knihu, nazvanou Logika pro všechny ochotné myslet – podle jeho vlastního vyjádření text určený vynikajícím studentům gymnázií.

 

Veškeré Sochorovo profesionální působení je bezprostředně spjato s Matematickým ústavem. Do oddělení numerické algebry, teorie grafů a matematické logiky nastoupil v r. 1964 a působil zde až do konce života. V letech 1996–2004 byl vedoucím tohoto oddělení. Ředitelem Matematického ústavu byl jmenován v roce 2004. Svou funkci od samého začátku chápal jako poslání a jako službu, službu ústavu, jeho zaměstnancům a matematice vůbec a konal ji s vysokým osobním nasazením. Výrazně se zasloužil o přechod pracoviště do nynější podoby veřejné vědecké instituce. Zejména díky jeho úsilí byla vybudována nová přednášková aula a byla provedena zásadní rekonstrukce a modernizace budovy Matematického ústavu. Za Sochorova vedení začala v ústavu působit trvalá atestační a konkursní komise. Velkou pozornost Sochor věnoval výběru a způsobu přijímání nových vědeckých pracovníků do ústavu i dlouhodobým hostováním zahraničních matematiků v MÚ.

 

Antonín Sochor byl člověk širokých zájmů. Mnozí ho znali jako nadšeného turistu a vodáka. Před rokem 1989 se podílel na činnosti občanských i církevních struktur působících proti komunistické totalitě. Po roce 1989 se aktivně zapojil do politického dění. V letech 1995–1996 byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Byl činný v orgánech Akademie věd. V letech 1993–2001 působil jako člen Akademické rady AV ČR. Zpočátku zastával funkci zástupce místopředsedy AV pro oblast neživé přírody, v druhém funkčním období byl pověřen řízením společných pracovišť AV ČR.

 

Antonín Sochor byl čestným, zásadovým a velice pracovitým člověkem. Bude nám chybět jako vědec, ředitel a moudrý přítel.