Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Den vědy na pražských vysokých školách

Scientia Pragensis neboli Den vědy na pražských vysokých školách je už druhý ročník festivalu, který 21. listopadu na Vysoké škole ekonomické pořádalo pět pražských vysokých škol. Cílem bylo podle pořadatelů přiblížit vědu na pražských univerzitách veřejnosti a hlavně předvést středoškolským studentům, co mohou od vysokoškolského studia očekávat.

Pořádajícími univerzitami jsou kromě Vysoké školy ekonomické také Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, České vysoké učení technické a Vysoká škola chemicko-technologická. Návštěvníci si mohli vybrat z řady přednášek předních vědeckých kapacit z pražských vysokých škol. Hovořilo se o římském právu, ionizujícím záření, ptačí říši, bezpečnosti dopravy, léčivých rostlinách, geneticky modifikovaných organizmech, ale také o přijetí eura Českem nebo o budoucnosti české populace. O vztahu umění a neurovědy promluvil prof. Cyril Höschl, čerstvý nositel ocenění Česká hlava za popularizaci vědy.

Foto: Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

f3

f2

f4

f5

f_1

21. 11. 2008