Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > prosinec  > obsah

Vyhlášení cen Česká hlava 2005

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Slavnostním galavečerem vyvrcholil 10. listopadu 2005 v hotelu Ambassador IV. ročník soutěže Česká hlava, v níž jsou odměňováni nejlepší čeští vědci, technici i studenti. Soutěž je dotována téměř dvěma miliony korun.

Národní cenu vlády ČR Česká hlava za celoživotní vědecký přínos získal prof. Ing. Armin Delong, DrSc., o kterém se čtenáři mohli dočíst v listopadovém čísle Akademického bulletinu AB (11).

Cenu Invence, která se uděluje za objev či mimořádný počin uskutečněný v posledních několika letech, získali prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., ředitelka Mikrobiologického ústavu AV ČR, a prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR za Polymerní léčiva s cytostatickými a imunomodulačními účinky.
Dosavadní způsob léčby nádorů klasickou chemoterapií doprovází mnoho komplikací. Léky jsou velmi toxické a po opakovaných léčebných kúrách často již nepůsobí. Podstatou oceněné práce je vyvinutí nové generace protinádorových léčiv, která mají proti klasické chemoterapii řadu výhod. Lék se dostává především do nádorových buněk, a tím se výrazně sníží jeho nežádoucí toxické působení na normální tkáně a orgány. Navíc může být účinný i u pacientů, kteří jsou po prodělané léčbě na klasickou chemoterapii rezistentní. Mimořádně významnou vlastností je fakt, že tato nová generace léčiv působí současně jako imunomodulátory, po jejichž aplikaci se ve vysokém procentu zvyšuje rezistence proti původnímu nádorovému onemocnění. Toto zjištění, které má světové prvenství, bylo ale zatím definitivně prokázáno jen na experimentálních zvířecích modelech.

Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu, která se uděluje za nejvýraznější výrobkovou nebo technologickou inovaci, získala společnost EVEKTOR, s. r. o., za vývoj nového letounu VUT 100 Cobra.
Letoun VUT 100 je lehký, jednomotorový, víceúčelový čtyř- až pětimístný dolnoplošník, který je určen pro soukromou i firemní přepravu. Letoun byl vyvíjen tak, aby uspěl především na americkém trhu. Mezi svou konkurencí má největší dolet, největší užitné zatížení a zároveň nejširší kabinu.

Patria, cena Unipetrolu, a. s., která se uděluje osobnosti, jejíž odborné či manažerské kvality se úspěšně prosadily v zahraničí v posledních několika letech, získal prof. Josef Michl.
Prof. Josef Michl je světově uznávaným chemikem. Opakovaně byl nominován na Nobelovu cenu za chemii, byl zvolen členem Americké akademie věd, je autorem 550 vědeckých publikací a pěti monografií.

Doctorandus, cenu, která se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi doktorského studijního programu, získala dr. Denisa Bordag za práci z oblasti experimentální psycholingvistiky.
Psycholingvistika se snaží odhalit, popsat a pochopit mechanismy, které se podílejí na produkci a porozumění lidské řeči. Tento obor se na rozdíl od zahraničí v ČR nerozvíjí a neexistuje pracoviště, které by se jím systematicky zabývalo. Proto Denisa Bordag svůj výzkum provádí v Německu.

Gaudeamus, cena ČESKÉHO TELECOMU, a. s., která se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, získal Mgr. Vít Bubák za Modelování českého kapitálového trhu pomocí metod vysokofrekvenčních časových řad.
Mgr. Vít Bubák je v současné době studentem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze a dlouhodobě se věnuje především aplikované ekonomii.

Cenu Naděje, která se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost středoškolskému studentovi, získal Jan Šváb z Gymnázia Heyrovského v Praze za Vysokorychlostní optické datové pojítko.
Optické datové pojítko je zařízení, které využívá světelného paprsku pro propojení vzdálených počítačových sítí. Principiálně jde o podobný přenos jako optickými vlákny, ale komunikace se v tomto případě uskutečňuje pouze přes volný vzduch. Za práci získal Jan Šváb cenu v mezinárodní soutěži INTEL ISEF 2005.

Srd