Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > leden  > obsah

Nové knihy

P. Halík, P. Kratochvíl, O. Nový:
Architektura a město,
Academia 1998, 204 stran, brož. lamino, fotografie a obrazy v textu, cena 145 Kč, studenti mají v knihkupectví Academia, Národní 7, 15% slevu.
Nové, brožované a studentům určené vydání knihy, která se snaží objasnit vnitřní souvislosti mezi architekturou a urbanizmem. Město chápou autoři jako scénu lidského života a záznam jeho kulturních inspirací. Zabývají se jeho řádem a tím, jak se na jeho podobě promítl historický a umělecký vývoj. Kniha je určena nejen studentům, ale i zájemcům o architekturu a památkovou péči.

Z. Půlpán,
K problematice vágnosti v humanitních vědách,
Academia 1997, 150 stran, obr. a tab. v textu, brož. lamino, cena neuvedena.
Studie se zabývá aktuálním problémem operací s informacemi vágní povahy. Ukazuje využití fuzzy-logických prostředků Dempster-Shaferovy teorie a zavádí pojem fuzzy-pragmatické informace. Je určena pracovníkům v oboru sociologie, politologie a filozofie, i výzkumným pracovníkům z oblasti školství, ekonomie, marketingu, psychologům a lékařům.

Z. Vašků:
Velký pranostikon,
Academia 1997, 400 stran, váz. lamino, cena neuvedena.
Kniha se zaměřuje na pestrou, různorodou a jedinečnou oblast duchovní kultury - na pranostiky. Jako působivé folklorní útvary jsou pranostiky nositeli silného uměleckého akcentu. Autor zde použil na tři tisíce pranostik, uspořádaných do přehledných tematických bloků. Připojen je rejstřík svátků a chronologických názvů.

Kolektiv autorů:
Endohelminth Fauna of Barbel...., Studie AV ČR,
Academia 1997, 90 stran, 30 obr. v textu, anglicky, brož. lamino, cena neuvedena.
Studie zahrnuje výsledky výzkumu endohelmintofauny parmy obecné v povodí Dunaje ve středoevropském regionu, i biologii a ekologii této významné skupiny parazitů parmy s důrazem na sezonní cykly jejich výskytu, frekvenční distribuci, složení společenstev parazitů v závislosti na lokálních ekologických podmínkách.

P. P. Readl:
A třetího dne...,
Academia 1996, 260 stran, překlad z angličtiny, brož. lamino, 98 Kč.
Dějištěm napínavého románu je dnešní Izrael. Na pozadí různých ideologických a politických zájmů se v knize proplétají příběhy anglického profesora archeologie a jeho kolegy, izraelského historika, kteří se společně věnují výzkumu vzácných lokalit pod jeruzalémskou Chrámovou horou, a oba se stávají jeho oběťmi.

P. P. Readl:
Zlom života,
Academia 1997, 280 stran, překlad z angličtiny, brož. lamino, cena neuvedena.
Román je psychologickou studií právníka, který usiluje o politickou kariéru poté, co se ocitá v osobní a životní krizi čtyřicátníka. Téma, jež rozhodně není vzdáleno naší realitě. Autor vede čtenáře k dramatickému zvratu i k překvapivému konci několika lidských osudů.

Dary nakladatelů knihovně AV ČR

D. Wishart,
Nero,
Oldag 1997, 285 stran, váz., cena neuvedena.
Kombinací historických skutečností a fikce, prvků komedie a tragédie vytváří D. Wishart živý a podmanivý beletristický životopis proslulého vladaře. Tragický život Neronův je líčen očima Petronia, Neronova poradce ve věcech vkusu. Shledává, že jeho sympatie jsou spíš na straně šíleného imperátora než na straně sil, které se snaží jeho pomocí ovládnout.

Kolektiv autorů:
Filosofický slovník,
nakladatelství Olomouc - FIN, 1995, 479 stran, váz. lamino, cena neuvedena.
Filozofem není ten, kdo se domnívá, že ví, ale ten, kdo ví, že vědění stále hledá. Může druhé přizvat ke společnému a konečná řešení nezaručujícímu hledání ve vzájemnosti otázek. Předkládaný slovník je takovým pozváním. Je rukou, nabídnutou všem, pro něž lidské myšlení a jeho dějiny zůstávají hodnotou vlastní samotnému lidství.

SPMP (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým):
Pět let pro vás...,
1997, brož., 87 stran, cena neuvedena.
Klub Downova syndromu v Jablonci nad Nisou vydává brožuru, dávající nahlédnout do kronik a archivních materiálů, které během pěti let shromáždil. Vychází z podnětu pracovníků Klubu, založeného v srpnu 1992 v Mariánských lázních, a z podnětu rodičů dětí s Downovým syndromem, kteří dosah práce Klubu pociťují nejvíce a spolu s dalšími zájemci o jeho existenci, studenty, lékaři, pedagogy i zdravou veřejností rozvíjejí jeho činnost.