Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > září  > Nezařazené

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 


Workshop o zpracování řeči

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., a Fonetický ústav Filozofické fakulty UK Praha, ve spolupráci s Ústavem aplikované fyziky univerzity Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a Ústavem akustiky a řečové komunikace univerzity v Drážďanech
pořádají ve dnech 19.–21. září 2007
17. česko-německý workshop o zpracování řeči
.

Setkání se uskuteční v přednáškovém sále Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, Praha 8.
Další informace naleznete na adrese http://workshop.ufe.cz/.


Masarykův ústav – Archiv AV ČR, v. v. i.,
a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,

vypisují výběrové řízení na obsazení pozice externího spolupracovníka – manažera projektů a projektových zdrojů (fundraising) se zaměřením na projekty podporované Evropskou unií.
Požadavky: VŠ vzdělání, jazyková vybavenost, praxe s podobnou činností vítána.

Přihlášky se strukturovaným životopisem a stručným ideovým záměrem zasílejte prosím do 15. října 2007 na adresu:
sekretariát ÚSD AV ČR, v. v. i, Vlašská 9, 118 40 Praha 1.


České centrum pro mobilitu

pořádá dne 25. října 2007 od 10:00 hod. seminář
o daňové problematice ve vztahu k dlouhodobým pobytům zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků v ČR.

Seminář se bude konat v budově AV ČR, v. v. i., Národní 3, Praha 1 v zasedací místnosti č. 206, 2. patro.
Přihlášky zasílejte na adresu: mccr@ssc.cas.cz.


V rámci mezinárodního projektu
FOR WOMEN IN SCIENCE/PRO ŽENY VE VĚDĚ
uděluje stipendium

L'ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě

pro podporu účasti žen na vědeckém výzkumu.
Projekt podporuje Akademie věd ČR a Česká komise pro UNESCO. V roce 2008 budou udělena tři stipendia českým ženám pracujícím ve vědeckém výzkumu v oblasti živých a/nebo materiálních věd, věkový limit je 35 let.
Pravidla pro udílení stipendií a formuláře žádostí naleznete na http://www.prozenyvevede.cz.

Uzávěrka žádostí je 31. 10. 2007.


Knihovna Akademie věd ČR a Megabooks

Vás zvou na 7. ročník prodejní výstavy zahraniční vědecké literatury, která se koná 17.–21. září 2007 denně od 12 do 18 hodin v Oválné studovně Knihovny Akademie věd ČR v budově AV ČR na Národní třídě v Praze.

Na knihy bude od 1. září 2007 až do konečného vyřízení objednávek poskytnuta 10% sleva.


Oddělení pro dějiny vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,

Vás srdečně zve na semináře konané v rámci projektu

Multinacionální souvislosti vědy a vzdělanosti v prostoru Československa ve 20. století

V roce 2007 vystoupí s následujícími tématy:

4. října – Tomáš Hermann – Michal Šimůnek
(Ústav pro soudobé dějiny AV ČR):
Darwin a darwinismus v českých zemích mezi vědou a ideologiemi

8. listopadu – Markéta Devátá
(Ústav pro soudobé dějiny AV ČR):
Ukrajinská intelektuální emigrace jako "vždy ta druhá" (K česko-rusko-ukrajinským vztahům v meziválečném Československu)

6. prosince – Jiří Křesťan
(Národní archiv):
Národnostní sčítání v Československu – problém statistický a politický

Koreferáty: T. Hermann, M. Šimůnek:
Statistik a demograf A. Boháč

Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 16:00 hod. v učebně Oddělení pro dějiny vědy ÚSD AV ČR, v. v. i., na Puškinově náměstí 9, Praha 6; tj. pěšky asi 5 min. ze stanice metra Hradčanská či Dejvická, 5. patro (lze použít výtah). Po asi hodinové přednášce následuje diskuse a její případné pokračování při neformálním posezení.
Za pořadatele se těší PhDr. Antonín Kostlán, CSc., vedoucí oddělení
Mgr. Tomáš Hermann
kontakt: hermannt@centrum.cz
tel.: 775 322 129


Pražská skupina
Společnosti pro vědy a umění
Vás zve
ve čtvrtek 11. října 2007 na setkání s prof. Pavlem Jurkovičem – Na cestách k hudbě a s hudbou, které se koná od 17:00 hod. v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206.