Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > září  > Academia

ODBORNÉ PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

 

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

Ida Rystonová
PRŮVODCE LIDOVÝMI NÁZVY ROSTLIN
i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů

Publikace je soupisem lidových názvů rostlin z celého světa, ale i nebylinných léčivých prostředků, tak jak je znali a užívali naši předkové. Není určena pouze odborné veřejnosti, ale všem milovníkům přírody, kteří si jdou do lesa natrhat "chlapinu" nebo "slepičí prdelku", a přitom nemají ani ponětí, o jaké rostliny jde.

Jan Horský, Jan Novotný, Milan Štefaník
ÚVOD DO FYZIKÁLNÍ KOSMOLOGIE
Toto dílo je věnováno výkladu Einsteinovy teorie gravitace a matematických modelů v tzv. standardní kosmologii, studiu raných vývojových etap vesmíru, vývoji nepatrných fluktuací hmoty v raných etapách vývoje a procesům, které vedou až k dnešním velkým strukturám ve vesmíru.

Miroslav Holata
MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY
Autor podává ucelený výklad o navrhování, výstavbě a provozu malých vodních elektráren, které představují jeden z nejefektivnějších obnovitelných, ekologicky čistých a bezodpadových zdrojů elektrické energie.

Marek Blatný
METODOLOGIE PSYCHOLOGICKÉHO VÝZKUMU:
Konsilience v rozmanitosti

Pro psychologický výzkum je typická rozmanitost metodologických přístupů a zároveň vědomí, že jakákoliv metoda je jen prostředkem na cestě k poznání. Kniha, která je věnována památce na přední českou metodoložku doc. Lídu Oseckou, dokumentuje tento stav prostřednictvím souboru původních českých studií, které se zabývají např. obecnými metodologickými otázkami, matematicko-statistickými postupy nebo propojováním kvalitativní a kvantitativní metodologie.

Daniel C. Thomas
HELSINSKÝ EFEKT
Mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu

Publikace zasvěcuje čtenáře do celého komplexu helsinské problematiky. Popisuje cestu, na jejímž konci byl Závěrečný akt, dokument, který zakotvil 10 základních principů pro vztahy mezi účastnickými státy. Kniha pojmenovává onen přelom v dějinách mezinárodní diplomacie, který představovaly Helsinky tím, že učinily záležitosti vnitřního uspořádání států legitimním diplomatickým tématem.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V SRPNU 2007

  1. Finkenzzeller, X. – Rostliny Alp (vydáno s podporou AV ČR)
  2. Derbyshire, J. – Posedlost prvočísly (vydáno s podporou AV ČR)
  3. Švácha, R., Platovská, M. – Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 2/1958–2000 (vydáno s podporou AV ČR)
  4. Chytrý, M. ed. – Vegetace České republiky 1 – Travinná a keříčková vegetace (vydáno s podporou Grantové agentury ČR)
  5. Karpenko, V. – Alchymie, nauka mezi snem a skutečností

Tituly ostatních nakladatelů:

  1. Bůžek, V. – Člověk českého raného novověku, Argo
  2. Pojar, M. – Židovská menšina za druhé republiky, Židovské muzeum
  3. Bachtin, M. M. – Franćois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Argo
  4. Furet, F. – Francouzská revoluce, 2. díl – Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho, Argo
  5. Manguel, A. – Dějiny čtení, Host

Knihkupcův tip: Hauner, M. ed – Beneš, E. – Paměti I – III. 1938–1945, Academia (s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a AV ČR)

MARIE PÁNKOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz