Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > duben  > Academia

ODBORNÉ PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

František Štícha
MOŽNOSTI A MEZE ČESKÉ GRAMATIKY
Kniha je souborem studií o české gramatice od českých a zahraničních bohemistů. Autoři vycházeli z rozsáhlé a rozmanité kolekce, jakou je elektronická textová databáze Český národní korpus, který zachycuje přes sto milionů textů z různých stylových rovin (romány, povídky, novinové články, básně a jiné). Cílem bylo zjistit, jak lidé postupují od svého záměru "něco nějakým způsobem sdělit", přes volbu strategie, až k výběru konkrétních slov.

Jana Matúšová a kol.
SLOVNÍK POMÍSTNÍCH JMEN V ČECHÁCH II (B–Bau)
Pomístní jména, tj. jména neobydlených míst, jako jsou pole, louky, lesy, hory, vodní útvary, cesty a podobně, v sobě skrývají nesčetné zajímavé a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary, ale i zdroj poznatků pro regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu i jiné vědní obory. Pod jednotlivými hesly čtenář najde údaje o zeměpisném rozšíření pomístních jmen a přehled objektů se jménem, seznámí se s etymologickým výkladem názvu či nalezne odkazy na stejně znějící jména obcí a měst i údaje o četnosti výskytu. Jedná se o druhý svazek slovníku.

Alexander Muck
ZÁKLADY STRUKTURNÍ ANORGANICKÉ CHEMIE
Kniha je základní vysokoškolskou učebnicí, která přináší obraz současné anorganické chemie ze strukturního pohledu. Autor kladl důraz na interpretaci struktur elektronového obalu atomů a molekul, na teorii molekulových orbitalů, chemické vazby, chemických struktur a krystalochemie, zvláštní pozornost věnuje struktuře krystalů. Systematická část vychází z periodického systému, probírá chemii nekovů, polokovů a kovů, teorii krystalového a ligandového pole, izomerii, magnetické vlastnosti, elektronová absorpční spektra koordinačních sloučenin a Jahnův-Tellerův efekt. Tím, že je interpretace založena na teorii symetrie, vyplňuje publikace mezeru v dostupné literatuře.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V BŘEZNU 2007

  1. Flégr, J. – Zamrzlá evoluce – aneb Je to jinak, pane Darwin
  2. Deyl, M., Hýsek, K. – Naše květiny
  3. Bradbrooková, B. – Karel Čapek, Hledání pravdy, poctivosti a pokory
  4. Süskind, P. – Parfém: Příběh vraha
  5. Rádl, E. – Dějiny biologických teorií novověku I, II

Tituly ostatních nakladatelů:

  1. Voskovec, J., Werich, J. – Korespondence I V + W, AKROPOLIS
  2. Kundera, M. – Nesnesitelná lehkost bytí, ATLANTIS
  3. Škvorecký, J. – Nataša, pícníci a jiné eseje – spisy 27, Literární akademie Josefa Škvoreckého
  4. Roux, J.-P. – Dějiny Střední Asie, NLN
  5. Charvát, P. – Zrod českého státu 568–1055, VYŠEHRAD

Knihkupcův tip: Novák, A. – Vědomí středověku, Mladá fronta

Marcela Murínová,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz